office@paeoniarubra.com
+359 56 840864

ЗА НАС

„ПЕОНИА РУБРА” ЕООД е регистрирана със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Булаир” №9. Фирмата е създадена от визията на професионалисти с богат международен и дългогодишен опит в туроператорската дейност, хотелския бизнес и развитието на дестинации и цялостното управление на проекти. Компанията обединява усилията на експерти, специализирани в подготовката и управлението на инвестиции и бизнес инициативив туристическия бизнес.Удостоверението за регистрация е с №РК-01-6298/16.01.09. „ПЕОНИА РУБРА”  е член на Бургаската Регионална Туристическа Камара.

 

„ПЕОНИА РУБРА” ЕООД е бързо развиваща се фирма с нарастващ авторитет в предоставянето на комплексни туристически услуги. Ключът към бързия успех на компанията е в съчетаването на европейски стандарти за професионализъм с максимална прецизност и грижа за нашите клиенти. Чрез „ПЕОНИА РУБРА”  нашите клиенти получават най-подходящите предложения и професионална подкрепа за организиране и осъществявяне на своите пътувания и мероприятия. Ние предлагаме гъвкави схеми за консултации за да сме сигурни, че нашите клиенти са напълно удовлетворени.

 

Дейността на компанията е с индивидуална насоченост към всеки клиент и има за цел да предостави най-оптималните варианти за пътуване, туризъм, почивка и фирмени събития.

 

НАШАТА МИСИЯ

 

Да предоставяме комплексна експертна помощ на нашите клиенти за постигне на пълноценни почивка, бизнес пътувания и мероприятия.

При осъществяването на нашата мисия ние се ръководим от следните основни принципи по отношение, както на клиентите си, така и на нашите консултанти и персонал:

 • Открита и ясна комуникация
 • Взаимно доверие и лоялност
 • Етично поведение и равнопоставеност
 • Професионализъм и качество
 • Партньорство и коректност

 

ЕКИП

 

За „ПЕОНИА РУБРА” ЕООД работят консултанти и служители, чиито професионални ангажименти през последните няколко години са свързани с подготовката, координацията и изпълнението на пълен пакет туристически услуги, проекти и инвестиции в туристическия сектор.

 

Пълното удовлетворяване е крайният резултат от процес, по време на който ние сме неизменно до своите клиенти от първия до последния му етап. По-конкретно, услугите, които осигуряваме на своите клиенти са:

 

·         Целогодишни възможности за индивидуални и групови пътувания– екскурзии и ваканции по най-атрактивните вътрешни и международни дестинации; плажни и ски ваканции; краткотрайни програми; автобусни пътувания; културно-познавателен и хоби туризъм; SPAи балнеология; екологични и планински турове; организирани посещения на интересни спортни срещи, на развлекателни програми и прояви.

· Фирмени и наградни пътувания– за максимално стимулиране на положителните резултати и постиженията в бизнеса, за създаване и утвърждаване на нова фирмена култура и професионална лоялност.

·   Хотелски резервации за целия свят– с лиценз за агентски продажби на водещите международни хотелски резервационни вериги Amadeus, Hotelbeds, и др. Възможност за настаняване в различни видове хотели според предпочитанията на клиента – категория, локация, ценови равнища.

· Продажба на самолетни билети за цял свят– по редовни линии, за чартърни полети, както и за нискобюджетните авиационни оператори (low cost carriers) като „Sky Europe Airlines“, „Wizz Air“, „easy JET“, „Air Berlin“, “My Air”, “German Wings” и др.

·    Организиране на конференции и семинари

·    Всички необходими застраховки за вашето пътуване

 

ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 • Идентифициране на най-подходящите мероприятия;
 • Запознаване с наличните възможности за реализиране на идеите;
 • Запознаване с изискванията за клиентите и управление на мероприятието;
 • Разработване на проектни предложения в съответствие с конкретните нужди и идеи;

 

 • Пълна проверка и контрол на съответствието на мероприятието с изискванията на клиента;
 • Осигуряване на подходящи технически специалисти за осъществяването на мероприятието;
 • Осигуряване подходящи доставчици за кетъринг и техника за конгресни събития;
 • Своевременна реакция при промени в програмите и условията за осъществяването им по желание на клиента;

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЕТО И ДЕФИНИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 • Подготовката на мероприятието и провеждането на процедурите за избор на доставчици и подизпълнители;
 • Анализ и отчитане на направените разходи по събитието;
 • Изготвяне на междинните и окончателни отчети;
 • Осигуряване спазването на процедурите по протокола;
 • Оценка на наличния капацитет и преценяване на необходимостта от допълнителни знания и умения, които ще позволят реализацията и успешното управление на мероприятието вътре в организациите;
 • Окончателен доклад и анализ за резултатите от мероприятието

 

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

 

 • Ние работим с желание
 • Ние действаме колективно
 • Ние мислим различно с нови идеи
 • Ние сме се посветили да работим в партньорство с експерти в областта